Pony with care! Remember to tag images from or revealing story of the G5 movie with spoiler:my little pony: a new generation, and report any images of camrips/leaks for Rule 1!
Uploaded by Background Pony #5322
 552x494 00:08.40 WEBM 332 kB
Interested in advertising on Derpibooru? Click here for information!
Champions of Equestria

Derpibooru costs over $25 a day to operate - help support us financially!

Description:

safe1750814 scootaloo51918 pegasus309245 pony1010770 2fort70 animated100828 daft punk195 dispenser73 engineer gaming1 female1402143 filly69639 game3766 meme83386 music2969 pyrovision goggles9 shitposting1578 sound9452 team fortress 26063 video game5016 webm14343 wrench758

Comments

Syntax quick reference: *bold* _italic_ [spoiler]hide text[/spoiler] @code@ +underline+ -strike- ^sup^ ~sub~
Background Pony #C634
𝔖𝔠𝔬𝔬𝔱𝔞𝔩𝔬𝔬 𝔊𝔞𝔪𝔦𝔫𝔤: 𝔖𝔠𝔬𝔬𝔱𝔞𝔩𝔬𝔬 𝔊𝔞𝔪𝔦𝔫𝔤

𝕾𝖈𝖔𝖔𝖙𝖆𝖑𝖔𝖔 𝕲𝖆𝖒𝖎𝖓𝖌: 𝕾𝖈𝖔𝖔𝖙𝖆𝖑𝖔𝖔 𝕲𝖆𝖒𝖎𝖓𝖌

🐳🐍 ŜςⓞØ𝐭ⓐ𝓛𝓞𝕆 𝑔Ⓐ𝔪𝓲ή𝓰: รⒸO๏丅Ã𝓵𝓸σ ﻮ𝔸𝓂𝓲ᑎĞ 😂✌

𝓢𝓬𝓸𝓸𝓽𝓪𝓵𝓸𝓸 𝓖𝓪𝓶𝓲𝓷𝓰: 𝓢𝓬𝓸𝓸𝓽𝓪𝓵𝓸𝓸 𝓖𝓪𝓶𝓲𝓷𝓰

𝒮𝒸𝑜𝑜𝓉𝒶𝓁𝑜𝑜 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔: 𝒮𝒸𝑜𝑜𝓉𝒶𝓁𝑜𝑜 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔

𝕊𝕔𝕠𝕠𝕥𝕒𝕝𝕠𝕠 𝔾𝕒𝕞𝕚𝕟𝕘: 𝕊𝕔𝕠𝕠𝕥𝕒𝕝𝕠𝕠 𝔾𝕒𝕞𝕚𝕟𝕘

Scootaloo Gaming: Scootaloo Gaming

׺°”˜`”°º× 🎀 𝒮𝒸💮❁𝓉𝒶𝓁💗❁ 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔: 𝒮𝒸🍬❁𝓉𝒶𝓁😍🌺 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔 🎀 ׺°”`˜”°º×

ꜱᴄᴏᴏᴛᴀʟᴏᴏ ɢᴀᴍɪɴɢ: ꜱᴄᴏᴏᴛᴀʟᴏᴏ ɢᴀᴍɪɴɢ

ɓuıɯɐ⅁ oolɐʇooɔS :ɓuıɯɐ⅁ oolɐʇooɔS

S⃣ c⃣ o⃣ o⃣ t⃣ a⃣ l⃣ o⃣ o⃣ G⃣ a⃣ m⃣ i⃣ n⃣ g⃣ :⃣ S⃣ c⃣ o⃣ o⃣ t⃣ a⃣ l⃣ o⃣ o⃣ G⃣ a⃣ m⃣ i⃣ n⃣ g⃣

S⃞ c⃞ o⃞ o⃞ t⃞ a⃞ l⃞ o⃞ o⃞ G⃞ a⃞ m⃞ i⃞ n⃞ g⃞ :⃞ S⃞ c⃞ o⃞ o⃞ t⃞ a⃞ l⃞ o⃞ o⃞ G⃞ a⃞ m⃞ i⃞ n⃞ g⃞

🅂🄲🄾🄾🅃🄰🄻🄾🄾 🄶🄰🄼🄸🄽🄶: 🅂🄲🄾🄾🅃🄰🄻🄾🄾 🄶🄰🄼🄸🄽🄶

ǫᴎimɒᎮ oo|ɒƚooɔꙄ :ǫᴎimɒᎮ oo|ɒƚooɔꙄ

S̸̢͓̼̫̩̬͐c̷̗̼̿̏̍͘o̷̯͚̲̭̥̙̗̥͓͛̽̓̒o̷͕̮͙̺̥̠̞̳͂̈͒̑͝ͅt̷̯̮̞̼̓̀̔̇͑͌̽ä̵͇̭̜͔́̋͠l̵̻̯̟͔͕̗̩̺̩̉͋̈̓͂͗̃͘ͅǫ̵̛͍̙͇͍͋̆̾́̈́͒͌ͅṑ̷̙͕̝̖̼̮͆̎̎̂͠ ̴̡͈͚̲̭̮̗͑͠G̷̙̻̬̭̠̥͓̠͆̂̀á̶̮̰͓̟̩̱m̷̢̗͎̪̈́͛̉̏͜͠ͅi̸̲̩̔̀͗̀͝n̴͕̦̰̹̗̈́́̓͋̐̈͗̕ģ̸̪͚̲̖͔͉͇̥͆̊̌̆̂̎̅̑͝:̸̝̃̒̚͠ ̵̛̘̹͇͊̈̀Ŝ̷̹̫̏́̃͛͌̕c̶̝̠̙̭͐͒ơ̵̡̧̖̼̱̰̲̆̅͌͌̋̆̓͜͜o̷͓̩̩̘̜̻̺͍̻͘ţ̸̬̗̤͌̍̈́̋̀́̋̐̈́͘͜ǻ̶̡͇̘̻̮̱͖̙̊̐̂̅͐l̴̹̟͈͛͂ͅò̷̗̳̹̣͓̯̤͓͖̎͒̃o̸̤͖̺̞̿̒͋̕͝ ̶̭̌́͘G̷̛̪̺̻͚͚̻̑͌͊̀a̴̘̩̍̑͝ḿ̷̘̫̞̜̱̟͖̹̌̈̑̓͌ì̵̠̼̼̭̗̭̱̤̓̓̋̍̓̑͌͝n̷̨͉̩̣͂̎ͅģ̷̧̮̞̯͚͉͍͐ͅ

🆂🅲🅾🅾🆃🅰🅻🅾🅾 🅶🅰🅼🅸🅽🅶: 🆂🅲🅾🅾🆃🅰🅻🅾🅾 🅶🅰🅼🅸🅽🅶

ₛcₒₒₜₐₗₒₒ Gₐₘᵢₙg: ₛcₒₒₜₐₗₒₒ Gₐₘᵢₙg

ˢᶜᵒᵒᵗᵃˡᵒᵒ ᴳᵃᵐⁱⁿᵍ: ˢᶜᵒᵒᵗᵃˡᵒᵒ ᴳᵃᵐⁱⁿᵍ

Ⓢⓒⓞⓞⓣⓐⓛⓞⓞ Ⓖⓐⓜⓘⓝⓖ :⃝ Ⓢⓒⓞⓞⓣⓐⓛⓞⓞ Ⓖⓐⓜⓘⓝⓖ

รς๏๏Շคɭ๏๏ ﻮค๓เภﻮ: รς๏๏Շคɭ๏๏ ﻮค๓เภﻮ

Sƈσσƚαʅσσ Gαɱιɳɠ: Sƈσσƚαʅσσ Gαɱιɳɠ

ֆƈօօȶǟʟօօ ɢǟʍɨռɢ: ֆƈօօȶǟʟօօ ɢǟʍɨռɢ

ᏕፈᎧᎧᏖᏗᏝᎧᎧ ᎶᏗᎷᎥᏁᎶ: ᏕፈᎧᎧᏖᏗᏝᎧᎧ ᎶᏗᎷᎥᏁᎶ

ʂƈơơɬąƖơơ ɠąɱıŋɠ: ʂƈơơɬąƖơơ ɠąɱıŋɠ

Ş¢໐໐tคl໐໐ ງค๓iຖງ: Ş¢໐໐tคl໐໐ ງค๓iຖງ

𝐒𝐜𝐨𝐨𝐭𝐚𝐥𝐨𝐨 𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠: 𝐒𝐜𝐨𝐨𝐭𝐚𝐥𝐨𝐨 𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠

𝘚𝘤𝘰𝘰𝘵𝘢𝘭𝘰𝘰 𝘎𝘢𝘮𝘪𝘯𝘨: 𝘚𝘤𝘰𝘰𝘵𝘢𝘭𝘰𝘰 𝘎𝘢𝘮𝘪𝘯𝘨

𝙎𝙘𝙤𝙤𝙩𝙖𝙡𝙤𝙤 𝙂𝙖𝙢𝙞𝙣𝙜: 𝙎𝙘𝙤𝙤𝙩𝙖𝙡𝙤𝙤 𝙂𝙖𝙢𝙞𝙣𝙜

𝚂𝚌𝚘𝚘𝚝𝚊𝚕𝚘𝚘 𝙶𝚊𝚖𝚒𝚗𝚐: 𝚂𝚌𝚘𝚘𝚝𝚊𝚕𝚘𝚘 𝙶𝚊𝚖𝚒𝚗𝚐

ƧᄃӨӨƬΛᄂӨӨ GΛMIПG: ƧᄃӨӨƬΛᄂӨӨ GΛMIПG

ѕ¢σσтαℓσσ gαмιηg: ѕ¢σσтαℓσσ gαмιηg

§¢ðð†ålðð Gåmïñg: §¢ðð†ålðð Gåmïñg

₴₵ØØ₮₳ⱠØØ ₲₳₥ł₦₲: ₴₵ØØ₮₳ⱠØØ ₲₳₥ł₦₲

丂匚ㄖㄖㄒ卂ㄥㄖㄖ Ꮆ卂爪丨几Ꮆ: 丂匚ㄖㄖㄒ卂ㄥㄖㄖ Ꮆ卂爪丨几Ꮆ

丂ᄃののイムレのの ムムᄊノ刀ム: 丂ᄃののイムレのの ムムᄊノ刀ム

【S】【c】【o】【o】【t】【a】【l】【o】【o】 【G】【a】【m】【i】【n】【g】【:】 【S】【c】【o】【o】【t】【a】【l】【o】【o】 【G】【a】【m】【i】【n】【g】

『S』『c』『o』『o』『t』『a』『l』『o』『o』 『G』『a』『m』『i』『n』『g』『:』 『S』『c』『o』『o』『t』『a』『l』『o』『o』 『G』『a』『m』『i』『n』『g』

≋S≋c≋o≋o≋t≋a≋l≋o≋o≋ ≋G≋a≋m≋i≋n≋g≋:≋ ≋S≋c≋o≋o≋t≋a≋l≋o≋o≋ ≋G≋a≋m≋i≋n≋g≋

░S░c░o░o░t░a░l░o░o░ ░G░a░m░i░n░g░:░ ░S░c░o░o░t░a░l░o░o░ ░G░a░m░i░n░g░

(っ◔◡◔)っ ♥ Scootaloo Gaming: Scootaloo Gaming ♥

Scootaloo Gaming: Scootaloo Gaming ゼちフ内

Scootaloo░Gaming:░Scootaloo░Gaming (ゼちフ内)

【Scootaloo Gaming: Scootaloo Gaming】

˜”*°•.˜”*°• Scootaloo Gaming: Scootaloo Gaming •°*”˜.•°*”˜

[̲̅S][̲̅c][̲̅o][̲̅o][̲̅t][̲̅a][̲̅l][̲̅o][̲̅o] [̲̅G][̲̅a][̲̅m][̲̅i][̲̅n][̲̅g][̲̅:] [̲̅S][̲̅c][̲̅o][̲̅o][̲̅t][̲̅a][̲̅l][̲̅o][̲̅o] [̲̅G][̲̅a][̲̅m][̲̅i][̲̅n][̲̅g]

S҉c҉o҉o҉t҉a҉l҉o҉o҉ ҉G҉a҉m҉i҉n҉g҉:҉ ҉S҉c҉o҉o҉t҉a҉l҉o҉o҉ ҉G҉a҉m҉i҉n҉g҉

ϚçօօէąӀօօ Ɠąʍìղց: ϚçօօէąӀօօ Ɠąʍìղց

ᔕᑕOOTᗩᒪOO GᗩᗰIᑎG: ᔕᑕOOTᗩᒪOO GᗩᗰIᑎG

Sᑢᓍᓍᖶᗩᒪᓍᓍ ᘜᗩᘻᓰᘉᘜ: Sᑢᓍᓍᖶᗩᒪᓍᓍ ᘜᗩᘻᓰᘉᘜ

S̶c̶o̶o̶t̶a̶l̶o̶o̶ ̶G̶a̶m̶i̶n̶g̶:̶ ̶S̶c̶o̶o̶t̶a̶l̶o̶o̶ ̶G̶a̶m̶i̶n̶g̶

S̴c̴o̴o̴t̴a̴l̴o̴o̴ ̴G̴a̴m̴i̴n̴g̴:̴ ̴S̴c̴o̴o̴t̴a̴l̴o̴o̴ ̴G̴a̴m̴i̴n̴g̴

S̷c̷o̷o̷t̷a̷l̷o̷o̷ ̷G̷a̷m̷i̷n̷g̷:̷ ̷S̷c̷o̷o̷t̷a̷l̷o̷o̷ ̷G̷a̷m̷i̷n̷g̷

S̲c̲o̲o̲t̲a̲l̲o̲o̲ ̲G̲a̲m̲i̲n̲g̲:̲ ̲S̲c̲o̲o̲t̲a̲l̲o̲o̲ ̲G̲a̲m̲i̲n̲g̲

S̳c̳o̳o̳t̳a̳l̳o̳o̳ ̳G̳a̳m̳i̳n̳g̳:̳ ̳S̳c̳o̳o̳t̳a̳l̳o̳o̳ ̳G̳a̳m̳i̳n̳g̳

S̾c̾o̾o̾t̾a̾l̾o̾o̾ ̾G̾a̾m̾i̾n̾g̾:̾ ̾S̾c̾o̾o̾t̾a̾l̾o̾o̾ ̾G̾a̾m̾i̾n̾g̾

S♥c♥o♥o♥t♥a♥l♥o♥o♥ ♥G♥a♥m♥i♥n♥g♥:♥ ♥S♥c♥o♥o♥t♥a♥l♥o♥o♥ ♥G♥a♥m♥i♥n♥g

S͎c͎o͎o͎t͎a͎l͎o͎o͎ ͎G͎a͎m͎i͎n͎g͎:͎ ͎S͎c͎o͎o͎t͎a͎l͎o͎o͎ ͎G͎a͎m͎i͎n͎g͎

S͓̽c͓̽o͓̽o͓̽t͓̽a͓̽l͓̽o͓̽o͓̽ ͓̽G͓̽a͓̽m͓̽i͓̽n͓̽g͓̽:͓̽ ͓̽S͓̽c͓̽o͓̽o͓̽t͓̽a͓̽l͓̽o͓̽o͓̽ ͓̽G͓̽a͓̽m͓̽i͓̽n͓̽g͓̽

Wingdings: 💧︎♍︎□︎□︎⧫︎♋︎●︎□︎□︎ ☝︎♋︎❍︎♓︎■︎♑︎🖳︎ 💧︎♍︎□︎□︎⧫︎♋︎●︎□︎□︎ ☝︎♋︎❍︎♓︎■︎♑︎

🐣 ⋆ 🐭 🎀 𝒮𝒸☯🌺𝓉𝒶𝓁❤🌞 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔: 𝒮𝒸💞🌸𝓉𝒶𝓁🍬💞 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔 🎀 🐭 ⋆ 🐣

🐻 ⋆ 🐬 🎀 𝒮𝒸💮🍑𝓉𝒶𝓁❀💮 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔: 𝒮𝒸❤🌞𝓉𝒶𝓁♡🌺 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔 🎀 🐬 ⋆ 🐻

🌌 🎀 𝒮𝒸❀🌺𝓉𝒶𝓁❁🌺 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔: 𝒮𝒸🍩💮𝓉𝒶𝓁❤🍩 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔 🎀 🌌

🐧 ⋆ 🐢 🎀 𝒮𝒸💙☯𝓉𝒶𝓁🌸🌞 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔: 𝒮𝒸🌺♡𝓉𝒶𝓁💮💗 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔 🎀 🐢 ⋆ 🐧

🐀 ⋆ 🐏 🎀 𝒮𝒸🍩🍩𝓉𝒶𝓁😍☯ 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔: 𝒮𝒸🏵❀𝓉𝒶𝓁🏵🌸 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔 🎀 🐏 ⋆ 🐀

¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> ş𝔠ⓞoᵗά𝔩ᗝ𝔬 Ⓖⓐ𝐌𝔦Ňᵍ: ⓢς𝕠𝕠ⓣαĻό𝐨 𝔤卂ϻ𝕀𝓃ﻮ <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤

¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸ 𝐒Č๏𝑜丅𝐀lㄖo ⓖα𝓜𝓘𝕟Ꮆ: 𝐒ς๏ό𝓽AⓁỖⓄ 𝔾𝓐Ⓜίภ𝓖 ¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸

😈✌ s匚ᗝ𝕠𝓽άl𝓸ᗝ 𝐠άM𝕀𝓝𝕘: ˢ¢ᵒᗝᵗᗩ𝓵oσ 𝔾卂м𝕀ᑎ𝔾 ♙☝

🐟💞 sℂ𝓸𝕠тάĻ𝑜ᗝ ģ𝒶𝓜ιᶰᎶ: 𝕊ᑕØσⓣคĹỖo 𝔤𝔸๓𝓘Ňg 👤♩

♔😾 Ⓢς๏ot𝐀𝕝σㄖ ᎶⒶⓜ𝐈𝔫𝐆: 𝐬𝕔๏ⓞŤᗩĹόⓄ G卂爪𝒾𝐧g 🎀💔

😝🎯 𝔰¢ⓞ𝑜丅𝐀ㄥᵒ𝐎 ģ𝓪м𝔦Ň𝕘: sⓒoⓄтA𝐋OⓄ ᵍAⓜ𝕀𝐧Ğ ♔🎅

🎃☜ 𝕤ℂ𝓞𝓸𝓣𝔸𝕃Ⓞ𝓸 𝓰Ã𝕞𝐢ᶰⓖ: 𝕊cσㄖ𝐓𝕒𝓛Ⓞᵒ ᎶⓐMⒾŇ𝓖 ♔♝

🎯♤ Ⓢⓒόⓞ丅ⓐl𝑜σ ᵍ𝓪爪𝔦nĞ: şⒸỖØ𝓉𝕒𝕃ỖⓄ 𝔾คⓂᶤℕ𝐠 🐺🐧

👽🔥 𝐒ⓒᵒo𝓽Δ𝓵oⓄ 𝔤𝔞mί𝕟𝓰: 𝐒𝓬𝓸σ𝕋คˡO𝕆 ģA𝓜เᑎ𝕘 🐣💘

🐻✊ 𝐬ς𝐎O𝐭𝐀lỖ𝕆 𝐠𝒶ᗰ𝔦NⒼ: ѕc𝓞Ⓞт𝔞𝐥𝔬𝓞 g𝔞м𝓲Nᵍ 🌷🐣

😈♝ ˢ𝐜ⓞσt𝔸𝕃σ๏ ᎶaмᶤN𝑔: Sc𝑜𝔬𝓽𝕒Ĺ𝓸๏ Ꮆ𝔸爪ᎥŇ𝐆 ♞🍩

•..••´¯``•.¸¸.•` 𝕊¢σ𝑜T𝔸ĻㄖO g𝒶𝓜ⓘ𝕟𝓰: 𝐒𝐜ỖⓄtⒶℓ𝐨ㄖ ᵍά𝕞𝓲ή𝔾 `•.¸¸.•´´¯`••..•

•.¸♡ ѕᑕỖ𝓞ⓣÃⓛ𝕆𝓞 g𝒶ᵐᎥ几Ğ: Ŝc𝓸𝑜𝓉𝔞ᒪό๏ ⓖᗩ𝐦ιⓃg ♡¸.•

🐼🐍 𝓢𝔠๏όTα𝓛σ𝑜 Ꮆค𝐦เ𝐧𝑔: s匚ⓞόт𝒶Łσό Ğ𝕒мĮ𝔫ق 💚🐨

💎🍧 ᔕ¢๏ᵒ𝕥ᗩℓⓞㄖ Ǥ𝒶Ⓜι𝕟Ꮆ: ᔕςσ𝕠Ŧ𝓪loᗝ 𝓖ᗩ𝓜𝕚𝓷Ⓖ 👺🎯

¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>> şC𝓞ⓞ𝓽ᗩĹⓄㄖ ⓖᗩϻI𝓷ᵍ: 𝕤¢𝕠σ𝓽𝔞𝓛ό𝐨 𝑔𝓪м𝔦Ňg <<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤

«(¯`v´¯)-« Ⓢ℃σⓞ𝕥Δ𝕃Ø𝐎 ﻮάм𝕀𝓝ق: Ŝ𝒸𝔬Øт𝐚𝓛σᗝ 𝔾卂𝓶𝕀几ⓖ »(¯`v´¯)-»

😈💝 ร𝓬oㄖ𝐓𝐀𝓁όⓞ ᵍ𝓪ΜⒾᑎG: 𝕤匚ỖㄖⓉÃㄥØό 𝐆𝓪ⓂᶤŇ𝓖 😳♤

]|I{•———» ˢᶜO𝔬Ŧ𝔸𝕝𝓞ㄖ 𝓖𝓪𝓶ĮᶰĞ: Sℂ𝑜σ𝓣ÃLᵒ𝐨 𝓖aΜi𝐍ⓖ «———•}I|[

😳🐳 ş𝓬Øᵒ丅𝕒ᒪoό 𝓰𝒶𝔪ίℕᎶ: ˢᶜ𝐨ⓞтⓐ𝓵σᵒ 𝔤ᵃmƗᶰ𝕘 👺👤

🐻🐻 丂ᑕ𝓞𝓸т𝕒ⓛⓞσ gαᗰιηg: s℃𝓸𝔬ţaŁㄖ𝑜 ⓖA𝕄ⒾⓃ𝔾 ♖♘

:✩ 🎀 𝒮𝒸💙🏵𝓉𝒶𝓁🍑❤ 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔: 𝒮𝒸💞🍑𝓉𝒶𝓁❁🍩 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔 🎀 ✩:

° 🎀 𝒮𝒸😍💗𝓉𝒶𝓁❁🍬 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔: 𝒮𝒸🍩🌞𝓉𝒶𝓁🍑❁ 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔 🎀 °

🐳 ⋆ 🐳 🎀 𝒮𝒸💞🌞𝓉𝒶𝓁💞🍪 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔: 𝒮𝒸❀🍪𝓉𝒶𝓁🏵🍬 𝒢𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔 🎀 🐳 ⋆ 🐳