Pony with care! Remember to tag images from or revealing story of the G5 movie with spoiler:my little pony: a new generation, and report any images of camrips/leaks for Rule 1!
Uploaded by Background Pony #69E0
 1024x705 PNG 521 kB
Interested in advertising on Derpibooru? Click here for information!
3D Printed Lithophane Nightlamps

Derpibooru costs over $25 a day to operate - help support us financially!

Description:

Rarity… zawsze miała ciekawe kolory Ten rysunek w pewnej perspektywie mnie odrzuca… może to przez tą grafikę i kolory? A, no tak, to mnie zawsze odrzucało od zeskanowanych rysunkówXD I te kaprawe oczy najnowszej Rarity… takie zmysłowe… jak patrzy na Ciebie to tym samym patrzy na nieboXDNo nic, a tak ogólnie, nie patrząc już na ten obrazek, to która Rarity Wam się najbardziej podobała?

Comments

Syntax quick reference: *bold* _italic_ [spoiler]hide text[/spoiler] @code@ +underline+ -strike- ^sup^ ~sub~