Interested in advertising on Derpibooru? Click here for information!
Pony Arts & Prints!

Derpibooru costs over $25 a day to operate - help support us financially!

Description:

¯\(ツ)
safe1676563 artist:lordfunkyfist31 twilight sparkle296704 equestria girls196219 cute195358 egg3860 egghead254 female1336618 gradient background12224 inanimate tf1527 lol657 looking at you163182 not salmon2315 open mouth140157 smiling240431 solo1043926 transformation10449 twiabetes11491 wat19054

Comments

Syntax quick reference: *bold* _italic_ [spoiler]hide text[/spoiler] @code@ +underline+ -strike- ^sup^ ~sub~
AH96

🌞🌡⛄⚰
Tidlig søndag morgen, dem jeg bor hos sku' ha' mad.
De siger at morgenmad er vigtigt, hvis du skal være glad.
Ristet brød og honning, det så hyggeligt ud med te,
og min ven havden ingen idé, om hvad der skulle ske.

De knaldede ham ud, til ukendelighed.
Tilværelsen som spejlæg, den er ikke just fed.
Bare det ikk' er mig, som næste gang skal stå for skud.
Jeg blider ædermame hidsig, hvis det er mig de knalder ud.
Background Pony #C393
"I turned myself into an egg, Spike! Boom, big reveal, whaddaya think about that? I turned myself into an egg, I'm Egglight Sparkle!"